biuro rachunkowe, doradca podatkowy - Warszawa

Obsługa Klienta - Biuro rachunkowe

Księgowość klienta prowadzimy na podstawie podpisanej umowy, odpowiedniej do zakresu działalności. W zależności od umowy, ilości dokumentów i specyfiki firmy, klient dostarcza nam dokumenty do siedziby Biura, lub odbieramy je sami. Po weryfikacji dostarczonych dokumentów i wystawieniu pokwitowania na ich odbiór, są one księgowane, a klient jest informowany o wyniku. Jeżeli zaakceptuje go, przygotowujemy wszystkie niezbędne deklaracje oraz druki przelewów. Deklaracje podatkowe składamy bezpośrednio w Urzędach lub je wysyłamy listem poleconym. Deklaracje do ZUS przesyłamy elektronicznie. Po zakończeniu roku podatkowego, archiwizujemy dokumenty i przekazujemy je klientowi na podstawie pokwitowania. Dokumenty mogą być także zwracane na bieżąco.
W przypadku dużych firm, stosujemy obsługę na miejscu u klienta. Księgowość w takim wypadku prowadzona jest na bieżąco przez pracownika naszego Biura, lub pracowników klienta pod naszym nadzorem. Pozwala to ograniczyć koszty prowadzenia księgowości przez klienta, jednocześnie nie tracąc możliwości bieżącej kontroli nad firmą. Po zakończeniu miesiąca, możemy przesłać na życzenie klienta szczegółowe zestawienie wyników pocztą elektroniczną lub sporządzić wydruk. Dzielimy się z klientem naszymi uwagami i spostrzeżeniami. Proponujemy najbardziej optymalne rozwiązania organizacyjne i podatkowe, ponieważ sukces klienta jest także naszym sukcesem.
Wszelkie ewentualne kontrole odbywają się z naszym udziałem zarówno w urzędach jak i w siedzibie klienta lub po prostu u nas. W najtrudniejszych momentach jesteśmy zawsze z Wami. Reprezentujemy klientów przed organami podatkowymi, ZUS, urzędami statystycznymi i administracyjnymi. Tak w uproszczeniu przebiega praktyczna współpraca z nami. Nie mniej dostosowujemy się do indywidualnych potrzeb naszych klientów, więc współpraca może odbywać się inaczej.
NET PROFIT Beata Ogrodnik, Biuro Usług Księgowych, ul. Zwoleńska 81 lok. 7C, 04-761 Warszawa
kom 604 980 810, email: biuro@net-profit.com.pl